Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
x

Bảng phí vận chuyển

Địa điểm

Giao hàng Tiêu chuẩn

Giao hàng nhanh

Giá

Thời gian tạo

Thời gian giao

Giá

Thời gian tạo

Thời gian giao

Tp.HCM

Miễn phí

Trước 17 h

 

2 – 4 ngày

20,000

Trước 11 h

1 – 2 ngày

Nội vùng

Bảng giá Giao hàng nhanh

2 ngày

Bảng giá Giao hàng nhanh

1 ngày

Nội vùng tỉnh

3 ngày

2 ngày

Liên vùng đặc biệt

2 ngày

1 ngày

Liên vùng

3 ngày

2 ngày

Liên vùng tỉnh

4 ngày

3 ngày